T.C. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 190'ıncı maddesinin birinci fıkrasının b, e, f ve g bentlerine ve ilgi Olura istinaden; gençlerimizin tarihi ve kültürel mirasımızı tanımaları ve gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmaları amacıyla İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü/ Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi koordinesinde "AnadoluyuzBİZ Projesi" gerçekleştirilecektir. 8-11 Eylül 2022 tarihleri arasında 17-23 yaş arası 40 kız öğrencinin katılacağı Proje kapsamında faaliyetlerde görevlilere ve Koordinatörlere destek vermek üzere 18-25 yaş aralığında, gençlerle iletişimi kuvvetli 1 kız gönüllü genç aranmaktadır. Gönüllü Gencin yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları şunlardır: - Program süresince Görevliler ve Koordinatörler ile iş birliği içinde programın ve gönüllülük faaliyetlerinin yürütülmesine destek olmak, - Katılımcılara faaliyetlerde eşlik ederek akran iletişimini sağlamak, - Program Yönetici ve Görevlileri tarafından belirlenen, programın gidişatına katkı sağlayabilecek diğer işleri yapmak, - Görevlilere ve Katılımcılara verilecek görünürlük ve etkinlik malzemelerini Koordinatörlerle birlikte dağıtmak, - Program esnasında kullanılacak olan araç-gereç ve malzemelerin korunmasını ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak. - İkametgâhı Giresun olan gönüllü genç tercih edileceklerdir.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
6 SAAT
Culture & tourism

Anadoluyuz Biz Giresun

Activity Date: 9/8/2022 - 9/11/2022
Application Date: 5/12/2022 - 9/7/2022
Event Place: Giresun / Giresun
Responsible: Zekeriya YAKAR
5.0
142 Gönüllü Katılıyor İhtiyaç Duyulan 1 Gönüllü 18 Yaş Üstü Sadece Kadın
Be Volunteer
255 Event
493 Volunteer
5.0 Points