Terms & Conditions

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Genç Gönüllüler İnternet Sitesine hoş geldiniz. Bu bölüm, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Genç Gönüllüler İnternet Sitesinin (Site) ziyaret ve kullanım koşullarını içermektedir. 

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına (Bakanlık) ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Bakanlık ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu İnternet Sitesinin herhangi bir sayfasına girilmesi halinde aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesine girilmemelidir.

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir:

    1. Bu İnternet Sitesinde yer alan hiçbir içerik Bakanlıktan izin alınmaksızın veya genel izin verilmemiş olduğu durumlarda değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.

    2. Siteyi kullanan kişiler, sitenin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan "Kullanım Koşulları"nı kabul etmiş sayılırlar. Bakanlık, "Kullanım Koşulları"nı çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları"ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

    3. Siteye bireysel üye olan kişiler ve kurumsal üye olan kurumların yetkilileri site aracılığıyla e-posta, telefon ve sms yoluyla bilgilendirilmeyi kabul etmiş sayılırlar.

    4. Bakanlık Sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle Sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir. 

    5. Bu Siteye erişim herhangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir. 

    6. Bakanlık, Site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber bilgilerin doğruluğu konusunda açıktan veya ima yolu ile hiç bir garanti vermez. Bakanlık yanlış veya eksik bilgiden sorumlu değildir.

    7. Site, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içermektedir. Üçüncü kişiler bu Sitede yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. Bakanlık bu materyalin doğruluğunu garanti edemez ve materyaldeki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan, materyalde vaad edilen hizmetlerin yerine getirilmesinde meydana gelecek bir aksama veya getirilmesinin aksaması iddiası karşısında ve Sitede duyurulan hizmetleri sunan firma, şirket veya bireyin iflası veya firma veya şirketin tasfiyesi durumlarında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zarar nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği söz konusu kuruluşların ve bireylerin kendilerine onaylatılmalıdır.

    8. Bakanlık, Sitenin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya Siteye bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, Sitenin içerdiği materyalden, Sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir. 

    9. Bakanlık, İnternet Sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar) açıktan veya ima yolu ile herhangi bir garanti verilmeksizin kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir. 

B. Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma ve internet sitelerinde kullanma ancak aşağıdaki koşullar dâhilinde yapılabilir: 

    1. Kişisel kullanım;

        1.1. İnternet Sitesinde yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.

        1.2. Sitedeki yazılı veya görsel materyal hiç bir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinerek kullanılamaz. 

        1.3. Sitede yer alan içeriklerin tamamı veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

        1.4. Bu İnternet Sitesindeki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.

        1.5. Bu İnternet Sitesindeki veriler herhangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için içeriğin Bakanlık tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla gönderilebilir.

    2. Kişisel olmayan kullanım;

Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut internet sitelerinde kullanma: Kullanılacak bilgiye ilişkin izinler, bilginin altında ismi yer alan ilgili Merkez veya Taşra birimlerinden, ilgili birim ibaresi olmayan materyallerin kullanım izni ise T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığından yazılı olarak talep edilmelidir.

C. Sorumluluk Reddi:

    1. Bakanlık, bu Sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.

    2. Bu internet Sitesinde yer alan bilgi, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Bakanlık tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda kurumları ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet Sitesinde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu, yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

    3. Bu nedenle bu İnternet Sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

    4. Bu İnternet Sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, Bakanlık ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. 

    5. Bu bilgiler doğrultusunda, Bakanlık, bu Sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. 

    6. Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bakanlık dilediği zaman Sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya Sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. 

    7. Bakanlık, İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

    8. Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

D. Cookies:

“Cookie” bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. “Cookie”ler İnternet Sitelerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir “cookie” gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar “cookie” sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır. 

E. Proje ve Bakanlık logolarının ve bölüm ana sayfası bağlantılarının Bakanlık dışı İnternet Sitelerinde kullanımı aşağıdaki şartlara tabidir:

    1. Bakanlığın başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, Bakanlık dışı internet siteleri siteden ulaşılabilen (“Logoları”) kullanabilecektir. Bu Logo’yu bilgisayarınıza indirmekle, bu İlke’leri kabul etmiş sayılırsınız. 

    2. Logo’yu ancak internet sitenizde kullanabilirsiniz, izin alınmaksızın veya haber verilmeksizin başka hiçbir şekilde kullanamazsınız. Logo, her zaman Bakanlığın http://www.gencgonulluler.gov.tr  adresindeki ana sayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır. 

    3. Logo, “T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüler Sitesine gider” terimini içerir, bu da Logo’nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (Logo, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüler Sitesine bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değildir). Logo’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz. 

    4. Logo, sadece Bakanlık veya ürünlerine ya da hizmetlerine doğru atıfta bulunulan internet sitelerinde kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın altında gösterilmelidir. İnternet sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az Logo kadar öne çıkmalıdır. Logo, Bakanlık tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek şekilde gösterilemez. 

    5. Logo tek başına görünmelidir, Logo'nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum bir boşluk olmalıdır (Logo’nun yüksekliği kadar). Logo, başka herhangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

    6. Logolar, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere herhangi bir şekilde değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka herhangi bir işlemden geçirerek, perspektifi veya iki boyutlu görünümü bozulamaz. 

    7. Bakanlık ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, Bakanlığın 5846 sayılı Kanundan veya diğer Kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da herhangi bir ulusal veya uluslararası bir düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde Bakanlık Logolarını kullanamazsınız.

    8. Bu ilkeler kapsamında Bakanlık, logolarını kullananlara herhangi bir lisans ya da başka bir hak vermemektedir. Bakanlık Logoların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Bakanlık bu ilkelere uymayan ya da herhangi bir ulusal veya uluslararası bir düzenlemeyi çiğneyen ve diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. 

    9. Logoların internet siteleri haricinde başka bir amaç için kullanılacak olması durumunda T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüler Site Yönetim ekibinden izin alınması gerekmektedir.

©. Bakanlığa bağlı Genç Gönüllüler İnternet Sitesinde yer alan İnternet sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır.