Mardin ili Kızıltepe, Nusaybin Yeşilli ve Artuklu Yüzey Araştırmasında çalışacak genç gönüllü aranmaktadır. Söz konusu çalışma da bölgede bulunan tarihöncesi dönem yerleşim yerlerinin tespiti ve incelenmesi yapılacaktır. Katılım sağlayan öğrencilere bu dönem yontmataş alet endüstrisi hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama will be provided.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
8 SAAT
Culture & tourism

Mardin Ili Kızıltepe, Nusaybin Yeşilli Ve Artuklu Ilçeleri Pleistosen Ve Erken Holosen Dönem Yüzey Araştırması

Activity Date: 6/15/2022 - 7/7/2022
Application Date: 6/9/2022 - 6/18/2022
Event Place: Mardin / Artuklu
Responsible: Doç. Dr. Ergül Kodaş
0.0
28 Gönüllü Katılıyor İhtiyaç Duyulan 10 Gönüllü 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
3 Event
189 Volunteer
0.0 Points
Related Events List