Kütüphanemizde kitap sayımı yapılacaktır. Kitap sayımı yapılmadan önce tüm kitaplar yer numaralarına göre alfabetik düzene konulacaktır. Kütüphanemizde 41000 üzerinde kitap bulunması ve personel sayımızın sadece 3 olmasından dolayı bizimle gönüllü çalışabilecek arkadaşlara ihtiyacımız bulunmaktadır.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
90 SAAT
Culture & tourism

Raf Düzenleme

Activity Date: 7/1/2022 - 7/30/2022
Application Date: 6/13/2022 - 6/30/2022
Event Place: Adana / Kozan
Responsible: Ayten YÜKSEK
0.0
1 Gönüllü Katılıyor İhtiyaç Duyulan 2 Gönüllü 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
1 Event
1 Volunteer
0.0 Points