T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Karabük Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ersin ÇELİKBAŞ’ ın başkanlığında ve Türk Tarih Kurumu’nun destekleri ile yürütülen, Karabük İli Eskipazar İlçesi içerisinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti 2023 yılı Kazı, Restorasyon - Konservasyon Çalışmaları için siz değerli gönüllüler aranmaktadır. Aranan şartlar: Arkeoloji alanına ilgi duyan ve arkeoloji çalışmalarında yer almak isteyen tüm gönüllülerin başvurularına açıktır. Not: Konaklama, yemek ve kazı evinin diğer imkanları Kazı Başkanlığı tarafından sağlanacaktır. Ekip çalışmasına uyumlu, arkeolojiyi seven, arazi çalışmalarına elverişli gönüllüleri kazımıza bekliyoruz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama will be provided.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
520 SAAT
Culture & tourism

Hadrianopolis Antik Kenti 2023 Yılı Kazı, Restorasyon Ve Konservasyon Çalışmaları

Activity Date: 5/15/2023 - 12/31/2023
Application Date: 1/9/2023 - 12/31/2023
Event Place: Karabük / Eskipazar
Responsible: Doç.Dr. Ersin ÇELİKBAŞ
0.0
261 Gönüllü Katılıyor İhtiyaç Duyulan 100 Gönüllü 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
6 Event
1499 Volunteer
0.0 Points