* Müzemizin yapmayı planladığı Müzeler Günü etkinliğinde ve Niğde Kazı ve Araştırmaları Sempozyumunda müze uzmanlarına hazırlık aşamasında yardımcı olmak, * Müze ziyaretçilerine ve öğrencilere yönelik gezilerde refakat edip müzenin tanıtımını yapmak, * Çocuklara yönelik düzenlenecek müze etkinliklerinde müze uzmanlarına yardımcı olmak, * MUES (Müzeler Ulusal Envanter Sistemine) veri girişi yapmak, istekli olması halinde müze kazılarında görev almak gibi müze faaliyetlerinde çalışmak üzere Üniversitelerin Arkeoloji, Sanat Tarihi, Hititoloji, Sümeroloji, Antropoloji, Tarih, Restorasyon ve Müzecilik gibi bölümlerden mezun olmuş ya da bu bölümlerde öğrenim gören genç gönüllü çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma saati ve süresi gönüllüye göre belirlenebilecektir.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
400 SAAT
Culture & tourism

Müze Gönüllüsü

Activity Date: 4/25/2023 - 9/25/2023
Application Date: 3/27/2023 - 4/24/2023
Event Place: Niğde / Niğde
Responsible: MURAT TEKTAŞ
0.0
12 Gönüllü Katılıyor İhtiyaç Duyulan 6 Gönüllü 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
3 Event
22 Volunteer
0.0 Points