BLAUNDOS GÖNÜLLÜLERİNİ BEKLİYOR... - Arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına katılmak isteyenler, - Kültürel mirasımızın korunmasında duyarlılık sahibi olanlar, - Restorasyon, ölçüm, çizim, fotoğrafçılık vb konulardaki eğitimlerimize katılmak isteyenler, - Arkeoloji, Antropoloji, Restorasyon-Konservasyon, Mimarlık, Harita Mühendisliği, Fotoğrafçılık, Seramik gibi ilgili alanlarda öğrenim görmekte veya mezun durumda olanlar - CBS/GIS uygulamaları, mimari çizim, buluntu çizimi gibi konularda tecrübe sahibi olanlara öncelik verilecektir. - Staj kapsamındaki başvurulara da açıktır. - Kabul edilenlerin konaklama ve yemek giderleri tarafımızdan karşılanacaktır.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama will be provided.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
10 SAAT
Culture & tourism

Blaundos Antik Kenti Kazı Ve Restorasyon Çalışmaları

Activity Date: 7/3/2023 - 10/27/2023
Application Date: 4/1/2023 - 10/27/2023
Event Place: Uşak / Ulubey
Responsible: Birol Can
5.0
395 Gönüllü Katılıyor İhtiyaç Duyulan 100 Gönüllü 15 Yaş Üstü
Be Volunteer