Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Gençlik Programı 2022/R1 Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA154-Gençlik Katılımı kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Ankara Valiliği ortaklığında, Gaziantep ve Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iştirakçiliğinde İl Müdürlüğümüzce yürütücülüğü gerçekleştirilen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen 2022-1-TR01-KA154-YOU-000067469 numaralı Gençlik Perspektifinden İklim Değişikliği ve Gençlik Çalışmalarına Yönelik Uygulanabilir Politikalar” Projesi kapsamında 8-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında Gaziantep’te “Gençlik Perspektifinden İklim Değişikliği ve Çevre Çalıştayı Gaziantep” Programı düzenlenecektir. Programa katılım sağlamak isteyen gençlerin; • 18-25 yaş aralığında olmaları, • İklim değişikliği ile ilgili çeşitli araştırma, etkinlik, çalışma ve faaliyetlere katılım sağlamış olmaları veya • İklim değişikliği ve çevre konusu ile ilgili araştırma yapmaya istekli olmaları gerekmektedir. • Programa Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinden genç katılımcılar davet edilecektir. Projenin Amaçları: “Gençlik Perspektifinden İklim Değişikliği ve Çevre Çalıştayı Gaziantep” Programı kapsamında; • Ülkemizi ve Dünya’yı etkileyen, büyük tehlikeyle ilgili gençler üzerinde farkındalık geliştirici çalışmaların gerçekleştirilmesi, • Gençlerin konu ile ilgili temel sorunları tanımlamaları ve gençlik merkezleri ve gençlik çalışmalarına yönelik politika önerileri geliştirerek Ankara’da gerçekleştirilecek olan Gençlik Perspektifinden İklim Değişikliği Çevre Zirvesinde karar vericilere sunulmak üzere politika önerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

  • Yol
    Yol masrafı will be provided.
  • Konaklama
    Konaklama will be provided.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
24 SAAT
Environment

Gençlik Perspektifinden Iklim Değişikliği Ve Çevre Çalıştayı Gaziantep

Activity Date: 7/8/2023 - 7/10/2023
Application Date: 6/7/2023 - 7/7/2023
Event Place: Ankara / Çankaya
Responsible: Dilek AYDIN
5.0
968 Gönüllü Katılıyor İhtiyaç Duyulan 32 Gönüllü 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
6 Event
2042 Volunteer
5.0 Points