10.10.2018 yılında ziyarete açılan Troya Müzesi’nde Homeros’un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi’nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılmaktadır. Troya Müzesi 2020 Şubat ayında, Türkiye'de eğlence ve rekreasyon sektörünün ilk ve tek yarışması Attraction Star Awards Yarışmasında Türkiye'nin “En Başarılı Müze” seçilmiştir. Aynı yıl "Troya Müzesi Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü" nü almış 2020 ve 2021 yıllarında ise Avrupa Müze Akademisi Özel Takdir Ödüllerini almıştır. Kültürel mirasın korunması ve müze koleksiyonunun zenginleştirilmesi için çalışmak, akademik araştırmalar ile Anadolu mirası ve kimliğini ortaya koymak, öğrenme fırsatları yaratarak geleceğin inşasında rol sahibi olmak, bulunduğu bölgede kırsal kalkınmaya katkı sağlamak ve Troya Müzesi’ni güçlü bir marka haline getirmek konusunda Troya Müzesi'nde çalışma motivasyonuna sahip ve Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, turizm ve Hitioloji bölümünde halen öğrenci olan gönüllüler aramaktayız.

  • Yol
    Yol masrafı will be provided.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
120 SAAT
Culture & tourism

Troya Müzesi: Efsana Devam Ediyor

Activity Date: 2/13/2024 - 3/4/2024
Application Date: 2/12/2024 - 2/13/2024
Event Place: Çanakkale / Çanakkale
Responsible: Rıdvan GÖLCÜK
0.0
0 Gönüllü Katılıyor İhtiyaç Duyulan 2 Gönüllü 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
5 Event
43 Volunteer
0.0 Points