Yakakent Gençlik Ve Spor Ilçe Müdürlüğü
1 Event
5 Volunteer
0 Points
SAMSUN \ YAKAKENT

Gençlik Ve Spor Ilçe Müdürlüğünün Görevleria) Gençliğin Kişisel Ve Sosyal Gelişimini Destekleyici Politikaları Tespit Etmek, Farklı Genç Gruplarının Ihtiyaçlarını Da Dikkate Alarak Gençlerin Kendi Potansiyellerinigerçekleştirebilmelerine Imkân Sağlamak, Karar Alma Ve Uygulama Süreçleri Ile Sosyal Hayatın Her Alanına Etkin Katılımını Sağlayıcı Öneriler Geliştirmek Ve Bu Doğrultuda Faaliyetler Yürütmek,ilgili Kurumların Gençliği Ilgilendiren Hizmetlerinde Koordinasyon Veişbirliğini Sağlamak.B) Gençliğin Ihtiyaçları Ile Gençliğe Sunulan Hizmet Ve Imkânlar Konusunda Inceleme Ve Araştırmalar Yapmak Ve Öneriler Geliştirmek, Gençlik Alanında Bilgilendirme, Rehberlik Vedanışmanlık Yapmak.C) Gençlik Çalışma Ve Projelerineilişkin Usul Veesasları Belirlemek.Ç) Gençlik Çalışma Ve Projeleri Yapmak, Bu Çalışma Ve Projeleri Desteklemek, Bunların Uygulama Vesonuçlarını Denetlemek.D) Spor Faaliyetlerinin Plan Ve Programdâhilinde Vemevzuata Uygun Bir Şekilde Yürütülmesini Gözetmek, Gelişmesini Ve Yaygınlaşmasını Teşvik Edici Tedbirler Almak.E) Spor Alanında Uygulanacak Politikaları Tespit Etmek Ve Uluslararası Kuralların Vetalimatların Uygulanmasını Temin Etmek.F) Mevzuatla Bakanlığa Verilen Diğer Görev Ve Hizmetleri Yapmak.

+90(362)611-2224
yakakentgsim@gsb.gov.tr
Kozköy Mah. 311. Sokak 3-A Yakakent Gençlik Ve Spor Ilçe Müdürlüğü Yakakent/samsun
Other Foundations in Same City