Tarim Ve Orman Bakanliği Merkez Kütüphaneleri
5 Event
132 Volunteer
0 Points
ANKARA \ YENİMAHALLE

Kütüphanemiz; Bakanlık Bünyesinde Personelin Mesleki Araştırmalarına Yardımcı Olmak Amacıyla Ilk Kez Ziraat Vekâleti Neşriyat Ve Tanıtma Müdürlüğü Bünyesinde 1944 Tarihinde Kurulmuştur. 1972 Yılında Hazırlanan Bir Tezde; Kütüphanede 9 Bin Kitap Bulunduğu, Koleksiyonun %70’Ini Tarım, Hayvancılık Ve Ormancılık Konulardaki Eserlerin Teşkil Ettiği, Kullanıcıların Genellikle Bakanlık Personeli, Öğrenciler Ve Araştırmacılardan Oluştuğu Bildirilmektedir.1985 Yılında T.C. Hükümeti Ve Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Teşkilatı (Fao) Arasında Yapılan ‘Zirai Dokümantasyon/bilgi Merkezi Projesi’ Anlaşması Sonrasında Kütüphanemiz, Uluslararası Kütüphanecilik Standartlarına Göre Yeniden Şekillendirilmiştir. Fiziki Imkânların Yanında Teknolojik Yatırımlar Yapılması Hedeflenmiş Ve Araştırma Kütüphanesi Niteliğinde Bir Kütüphanenin Ihtiyaçlarına Göre Yapılandırılmıştır. Bu Çalışmalar Kapsamında, Ilk Kez 1987 Yılında Bilgisayar Ortamında Çalışan Bir Otomasyon Sistemi Ile Kataloğumuz Dijital Ortamla Tanışmıştır. 2000’Li Yıllarda Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişmesi Ile Birlikte Bir Yandan Klasik Kütüphanecilik Faaliyetleri Sürdürülürken, Diğer Yandan Da Bu Hizmetlerin Dijital Dünyaya Taşınması Ile Ilgili Çalışmalar Yürütülmüştür. Tüm Dünyada Yaşanan Pandemi Kısıtlamaları Bilgiye Uzaktan Erişimin Önemini Bize Ve Herkese Göstermiştir. Pandemi Kısıtlamaları Öncesinde Tamamlamış Olduğumuz Dijitalleştirme Projesi Tam Da Bu Dönemde Kullanıcıların Hizmetine Açılmıştır. Kütüphanemizde Bulunan Önemli Oranda Kaynak Açık Erişim Ilkeleri Çerçevesinde Ve Ücretsiz Olarak Kullanıcıların Hizmetine Sunulmuştur.Amacımız;zamana Ve Mekâna Bağlı Kalmaksızın, Kütüphanemizde Bulunan On Binlerce Yayına, Tarımsal Bilgiye Elektronik Ortamda Erişim Imkânı Sağlamak, Ulaşılabilir Tüm Elektronik Tarımsal Bilgi Kaynaklarını Tek Bir Çatı Altında Toplamaktır. En Önemlisi De Uzun Yıllar Önce Yazılmış Yayınların, Kaybolma Veya Ulaşılamama Ihtimalini Azaltmaya, Raflarımızda Bulunan Bilgi Kaynaklarını Toplumsal Bilgiye Dönüştürebilmeye Çalışıyoruz. Bu Sayede Bilgiye Erişimde Eşitsizlikleri Ortadan Kaldırmayı Ve Sürdürülebilirliği Sağlamayı Hedefliyoruz. Ifla Tarafından Yayınlanan “Kütüphaneler Ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” Kapsamında Tarım Konulu Kütüphane Olarak Baktığımızda; Kütüphanemizde Bulunan Tarımsal Kaynakları Herkesin Eşit Kullanımını Sağlamanın Yanı Sıra Kullanıcılara Online Olarak Bilgiye Hızlı Erişimi Sağlamak Noktasında Faaliyetlerimizi Gerçekleştirmekteyiz. Hedef Kitlemiz;ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Orman Mühendisleri, Veteriner Hekimler Ile Bu Mesleklerin Teknisyen Ve Teknikerlerinden Oluşan, Bakanlıkta Veya Bakanlık Dışında Görev-faaliyet Yürüten Teknik Personel,akademik Personel, Karar Vericiler, Araştırmacılar, Yazarlar Vb. Bilgi Dünyası,başta Tarım, Gıda, Ormancılık Alanlarında Öğrenim Gören Üniversitelerin Ve Meslek Liselerinin Öğrencileri Olmak Üzere Tüm Öğrenciler,ar-ge, Ür-ge Ve Bakanlığımızın Görev Alanı Ile Ilgili Her Türlü Üretimi Gerçekleştiren Üretim Sektörü, Iş Dünyası,her Türlü Üretimi Bilinçli Yapmaya Çalışan Çiftçiler, Üreticiler,güvenli Gıda Tüketmeye Çalışan, Bilinçli Ve Bilginin Farkındalığına Sahip Tüketiciler.Kütüphanemiz, Uzun Yıllardan Beri Korunmuş Ve Sürekli Yenilenmiş Geniş Bir Koleksiyona Sahip Olup, Koleksiyon Içeriği Bakımından Bakanlığımız Görev Ve Faaliyetleri Ile Ilgili Yani Tarım Ve Ormanla Ilgili Yayınları Barındırması Hasebiyle Konu Bazlı Tarım Ihtisas Kütüphanesi Niteliğindedir. Ülkemizde Tarım Ve Ormancılıkla Ilgili Yayınlanmış Yayınların Önemli Bir Kısmı Kütüphanemizde Bulunmaktadır. Fiziksel Olarak Hizmet Vermenin Yanında Oluşturulan Elektronik Kaynak Koleksiyonu Ile De Dijital Tarım Kütüphanesi Adı Altında Https://kutuphane.Tarimorman.Gov.Tr Adresi Üzerinden Kullanıcılarına Hizmet Sunmaktadır. Kütüphanemiz Bünyesinde Kurulan Altyapı Ve Sistem, Tarımsal Alanda Üretilen Tüm Basılı Yayınları Bünyesine Dâhil Edebilecek Kapasiteye Sahip Olup, Kütüphanecilik Standartlarına Uygun Şekilde Tasarlanmıştır. Kütüphanemiz, Ülkemizin Tarımsal Bilgi Merkezi Olarak Hizmet Vermeyi Hedeflemektedir. Dijitalleştirme Projesi Sonucunda; Bakanlığın Görev Ve Faaliyet Alanları Ile Ilgili 15 Bin Yayın (Yaklaşık 2,5 Milyon Sayfa) Taranmış, Dijitalleştirilmiştir. Bu Yayınların Tamamı, Içeriğinde Arama Yapılabilecek Şekilde Tam Metin Içerik Tarama Imkânı Ile Hizmete Sunulmuştur. Projede Her Yayının Ocr Başarısı Irdelenmiş, Yapılan Örneklem Sonucunda %95’In Altında Kalan Yayınlar Yeniden Işleme Alınmıştır. Yapılan Dijitalleştirme Işleminin Kelime Bazlı Ocr (Optik Karakter Tanıma) Başarısı %98’Dir. Telifle Ilgili Yasal Izin Süreçleri Tamamlanan 12 Bin Yayın Tam Metin Erişime Açılmıştır. Yeni Gelen Yayınlarla Süreli Yayınların Tarama, Dijitalleştirme Ve Erişime Açma Faaliyetlerine Ilave Olarak Bakanlıkça Veya Diğer Kurum-kuruluş-kişilerce Üretilmiş Olan E-kitapların Sisteme Dâhil Edilme Süreci Devam Etmektedir.Kurumumuz Bünyesinde Kurulan Donanım Ve Yazılım Altyapısı Ile Çalışan, Geliştirilebilir, Genişletilebilir Ve Sürdürülebilir Bir Sistem Kullanmaktayız. Kullandığımız Açık Kaynak Kodlu Kütüphane Otomasyon Sistemine Ilave Olarak; Yine Açık Kaynak Kodlu Ürünler Kullanarak Uyarladığımız Yazılım Sayesinde Pdf Yolu Tanımlanan Tüm Içeriği Indeksliyor, Daha Sonra Bu Indeks Bilgileri Ile Katalog Bilgilerini Eşleştirerek Kullanıcıya Çok Hızlı Bir “Tam Metin Arama” Özelliği Sunuyoruz. Bu Özellik Sayesinde, Her Yayında Tek Tek Kelime Arama Yerine, Kütüphane Otomasyon Sisteminde Kayıtlı Bütün Yayınların Içerisinde Kelime Arama Yapılabilmekte, Aranan Terim Metin Içerisinde Işaretli Olarak Getirilebilmekte Ve Bu Işlem Birkaç Saniye Gibi Çok Kısa Bir Sürede Gerçekleştirilebilmektedir. Bu Özellik, Araştırmacılara Ve Diğer Kullanıcılara Büyük Kolaylık Sağlamaktadır. Tarımsal Alanda Kullanılan Birçok Terimle Ilgili Olarak; Ne Zaman Ortaya Çıktıklarının, Ilk Olarak Hangi Kaynakta Kayıt Altına Alındıklarının Anlaşılmasına Yarayan Etimoloji Çalışmaları Bile Yapılabilmektedir. Sistem Istatistiklerini Incelediğimizde; Ortalama Olarak Kütüphanemizin Yıllık Fiziksel Ziyaretçi Sayısı Kadar Ziyaretçiyi Dijital Kütüphanemizde Anlık Ziyaretçi Olarak Görmekteyiz. Yine Kütüphanemizde Bir Yıl Içerisinde Ödünç Verilen Kitap Sayısından Daha Fazla Elektronik Kitap, Bir Günde Okunmaktadır. Dijital Kütüphanemiz, Kurulan Donanım Ve Yazılım Altyapısı, Alt Birim Kütüphaneleri Açılması, Farklı Lokasyonlardan Erişim Sağlanması, Koleksiyonun Genişletilmesi, Güncellenmesi, Elektronik Kaynaklara Erişim Sağlanması Ve Açık Veri Sistemlerine Entegre Olabilmesi Açısından Büyük Bir Genişleme Potansiyeline Sahiptir. “Çevrimiçi Ya Da Mobil Değilse Yoktur” Ifadesiyle Vücut Bulan, Genellikle Dijital Ortamda Yer Almayan Içeriğin Yok Sayıldığı Günümüzde; Tarımsal Alandaki Yüzlerce Yıllık Bilgi Birikimini Raflarımızdan Dijital Dünyaya Taşımaktayız.

+90(312)315-6555
eydb.kutuphane@tarimorman.gov.tr
T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığıeğitim Ve Yayın Dairesi Başkanlığı Gayret Mah. Bankacılar Cad. No: 10 Yenimahalle/ankara