Gazipaşa Ilçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü
1 Event
2 Volunteer
0 Points
ANTALYA \ GAZİPAŞA

Bakanlık Ilçe Müdürlüğünün Görevlerimadde 10– (1) Bakanlık Ilçe Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır:a) Ilçenin Kalkınması, Çiftçilerin Gelir Ve Hayat Seviyelerinin Yükselmesi Için Hizmetve Görev Alanına Giren Konularda Program Ve Projelerin Hazırlanması Için Gerekli Bilgileritoplamak Ve Teklifte Bulunmak,b) Program Ve Projelerin Ilçeyi Ilgilendiren Bölümlerini Uygulamak Ve Sonuçlarınıdeğerlendirmek,c) Çiftçinin Eğitimi Için Yayım Programları Hazırlamak Ve Uygulamasını Sağlamak,ç) Üst Kuruluşlarca Hazırlanıp Kendilerine Intikal Ettirilmiş Olan Örnek Çiftlik Geliştirmeplanlarına Göre Işletme Kurulmasına Yardımcı Olmak,d) Ilçenin Tarım, Hayvancılık Ve Su Ürünleri Ile Ilgili Her Türlü Tarımsal Girdi Ihtiyaçlarınıtespit Ederek Il Müdürlüğüne Bildirmek, Bu Girdilerin Temininde Yardımcı Olmak,e) Ilçede Bitki Ve Hayvan Sağlığını Korumak Amacıyla Mevzuatında Belirtildiği Şekildehastalık Ve Zararlılarla Mücadeleyi Sağlamak,f) Ilçenin Tarımla Ilgili Istatistiklerini Üst Kuruluşlarca Verilen Formlara Uygun Olarakzamanında Derlemek Ve Ilgili Yerlere Intikal Ettirmek,g) Ilçenin Program Ve Projelere Dayalı Yıllık Bütçe Teklifini Hazırlayarak Zamanında Ilmüdürlüğüne Göndermek,ğ) Toprak Analiz Sonuçlarına Dayalı Gübre Kullanımını Sağlamak Için Eğitim Çalışmalarıyapmak,h) Verilen Yetki Çerçevesinde Ilçede Denetim Faaliyetlerini Yürütmek,ı) Her Türlü Hayvan Islah Faaliyetini Yürütmek, Bakanlık Tarafından Uygulamaya Konulankayıt Sistemlerine Veri Girişlerini Yapmak Ve Veri Kaydına Dayalı Destekleme Işlemleriniuygulamak,i) Kayıt Sistemleri Veri Giriş Işlemleri Ve Sistemlere Bağlı Destekleme Uygulamalarını Ilmüdürlüğü Ile Koordineli Olarak Yürütmek,j) Yukarıda Sayılanlar Dışında, Mevzuat Ile Verilen Diğer Görevler Ile Kaymakam Ve Ilmüdürü Tarafından Verilecek Benzeri Görevleri Yapmak.

+90(555)242-5980
davut.cakmak@tarimorman.gov.tr
Eski Özel Idare Binası Gazipaşa Antalya