Topluma hizmet uygulamaları (thu) dersinin, "öğretmen adaylarına toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama sırasında iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders olma" özelliği taşıdığı belirtilerek ‘topluma hizmet uygulamaları dersi', "bir saat teorik, iki saat uygulama olmak üzere haftada toplam üç saat ve iki kredilik zorunlu bir ders" olarak tanımlanmıştır." Çanakkale gençlik merkezleri olarak ders uygulaması için gönüllü gençler arıyoruz...

Bu ilan için herhangi bir Bilmeniz Gereken madde yoktur.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
30 SAAT
Health & social

Thu Dersi Için Gönüllü Gençler Aranıyor

Activity Date: 4/2/2017 - 6/15/2017
Application Date: 3/28/2017 - 4/1/2017
Event Place: Çanakkale / Çanakkale
Responsible: Çanakkale Gençlik Merkezi Liderleri
0.0
0 Gönüllü Katılıyor 15 Yaş Üstü
Be Volunteer
39 Event
27 Volunteer
0.0 Points