T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde yürütülen, Çanakkale İli Biga İlçesi Kemer Köyü'nde bulunan Parion Antik Kenti 2021 yılı kazı çalışmaları için siz değerli gönüllüler aranmaktadır. Gönüllülerde aranan şartlar: Öncelikle Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Haritacılık, Restorasyon ve Konservasyon eğitimi alıyor/almış olmak. Başvurular sadece sistem üzerinden kabul edilecektir. Konaklama, yemek ve kazı evinin diğer imkanları kazı başkanlığı tarafından sağlanacaktır. Ekip çalışmasına uyumlu, arkeolojiyi seven, arazi çalışmalarına elverişli gönüllüleri kazımıza bekliyoruz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama will be provided.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
1600 SAAT
Culture & tourism

Parion Antik Kenti 2023 Yılı Kazı, Restorasyon - Konservasyon Ve Çevre Düzenleme Çalışmaları

Activity Date: 5/2/2023 - 10/30/2023
Application Date: 1/15/2023 - 10/30/2023
Event Place: Çanakkale / Biga
Responsible: Prof. Dr. Vedat KELEŞ - Arkeolog Yunus ÖZDEMİR
5.0
264 Gönüllü Katılıyor İhtiyaç Duyulan 50 Gönüllü 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
4 Event
1163 Volunteer
5.0 Points