Avrupanın en genç nüfusuna sahibiz"


Bakan Kasapoğlu, "Yaklaşık 20 milyon gencimizle Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz. Sürdürülebilir kalkınmada en önemli unsur olan gençlerimizin insani yardımda önce, milli değerlere bağlı, çevreye ve tabiata saygılı, girişimci ruha sahip toplumsal hayata aktif bir şekilde katılan ve temel hak ve hürriyetlerinde etkin bir şekilde kullanan uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede güçlü şekilde yetişmelerini sağlamak, bakanlığımızın en temel çalışma alanlarından bir kaçıdır" diye konuştu.


 "Genç gönüllüler platformu 98 bin bireysel üyeye ulaştı"


Genç gönüllüler platformunun 98 bin bireysel üyeye ulaştığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarını arttırmak amacıyla yürüttüğümüz, gönül bağı, gençlerin birlik ağacı damla projesi, genç gönüllüler platformu bazı çalışmalarımızın size örneklerini ortaya koymuştur. Biz bu çalışmalarda kayda değer bir birikimi ve tecrübeyi edinmiş durumdayız. Tüm bunları göz önüne aldığımızda ufkumuzun kurumsal bir çerçeveye, kurumsal bir yapıya kavuşmasında bakanlık olarak öncü bir misyon sahip olmamız gerektiği hepimizce aşikardır.

2019 yılında gönüller kuracağız"


Programın ardından Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:


"2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik bakanlık olarak. Gençlerimizle toplumumuzun tüm kesimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz inşallah 2019 yılında gönüller kuracağız. Gençlerimizin potansiyelini ortaya koyma açısından birtakım toplumsal ihtiyaçlarda gençlerimize imkan tanıma açısından inşallah çok güzel faaliyetlere gençlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle imza atacağız.