Help and Information

Etkinlik Bilgisi Frequently Asked Questions

Konaklama, ulaşım, yemek gibi giderlerin karşılanıp karşılanmayacağı ilan sahibi kurumun takdirine kalmıştır. İlgili kurum ilan detayında buna ilişkin gerekli bilgileri verir.

1 Results Found...

Other Categories
Still have Question?
Contact us